Velkommen til Teaterkufferten!

Teaterkufferten vil gerne inspirere og give konkrete metoder og redskaber til at anvende teater i undervisningen. Her på sitet kan I læse mere om de forskellige workshops, vi tilbyder, og frit benytte de undervisningsmaterialer, vi udgiver, til inspiration.

WORKSHOPS

Børn, unge og voksne fagpersoner får et levende indblik i, hvordan teater, leg og fokus kan forenes på en udtryksfuld måde. Igennem en grundig fysisk opvarmning og dramalege- og øvelser vil de deltagende få kendskab til, at I gennem bevægelse, fantasi og stemme kan fortælle historier om eventyr, venskab, fællesskab, demokrati, identitet, kærlighed og mange andre....

UNDERVISNINGMATERIALE

Formålet undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform. Undervisningen skal udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer. Eleverne skal gennem praksis øge deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder.

OM FREJA

Jeg tager afsæt i mit arbejde som akademisk uddannet i Teatervidenskab fra Københavns Universitet med pædagogikum i dramapædagogik. Jeg er praktiker med stort P og har en skuespilleruddannelse fra Teater Tango. Herudover har jeg iværksat og ledet Den Lille Dramaskole.